جدیدترین مطالب

تسویه کارگر/تسویه حساب کارگر با کارفرما مطابق قانو کار تسویه حساب کارگربا کارفرما همیشه دقدقه کارگران و کارفرمایان بوده ورعایت اصول تسویه حساب کارگر مطابق قانون کاریکی از جهات جلوگیری از شکایت کارگر است.در این خصوص اخیراً در دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه ای صادر شده است لذا تصمیم گرفتم تا در این خصوص […]

ادامه مطلب 15 سپتامبر , 2019
مرخصی استعلاجی مرخصی استعلاجی با مرخصی استحقاقی متفاووت است. در خصوص میزان و مقدار مرخصی استحقاقی می توانید به این مطلب مراجعه نمایید.در این مطلب صرفاٌ در خصوص مرخصی استعلاجی کارگرانی که مشمول قانون کار می شوند صحبت خواهیم کرد. مرخصی استعلاجی چیست؟؟ همانطور که قبلاً در اینجا در خصوص الزام کارفرمایان به بیمه نمودن [...]
ادامه مطلب 17 فوریه , 2019
مرخصی کارگر داری انواع مختلفی است و هرکدام داری مقررات خاص خود است.قانونگذار در مبحث سوم از فصل سوم قانون کار را به شرایط وتعریف انواع مرخصی پرداخته است.در این مقاله انواع  مرخصی را تعیرف خواهیم نمود و میزان آن را هم معیین خواهیم کرد. انواع مرخصی مرخصی استحقاقی64 قانون کار مرخصی حج ماده 67 [...]
ادامه مطلب 14 فوریه , 2019
خاتمه قراردادکار شرایط خاتمه قراردادکار ماده 21 - قراردادكار به يكي از طرق زير خاتمه مي ‌يابد: الف – فوت كارگر. ب – بازنشستگي كارگر. ج – از كار افتادگي كلي كارگر. د – انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن هـ – پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين [...]
ادامه مطلب 25 ژانویه , 2019
 تعليق قرارداد کار تعلیق قرارداد کار مبحث دوم ماده 14(تعریف تعلیق قراردادکار)- چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتاً متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق درمي ‌آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول بر مي‌ گردد. تبصره - [...]
ادامه مطلب 24 ژانویه , 2019
تعریف کارگر |کارگر در قانون کار |کارگر در قانون تامین اجتماعی تعریف کارگر در میان  جامعه امروز ما  صرفاً مربوط به مشاغلی است که در کارگاه های تولیدی و یا کارگاه های ساختمانی مشغول به فعالیت هستند.اما طبق قانون کار کارگر شامل تمام عناوین شغلی می گردد.مفهوم کارگر از این جهت دارای اهمیت است که [...]
ادامه مطلب 27 دسامبر , 2018
در صورت عدم تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا فقدان نملنده کارگران در کارگاه،اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار الزامی است مقدمه: الف- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2761 موضوع شکایت آقای گداعلی فربه قاضیانی به طرفیت اداره کار گیلان به خواسته [...]
ادامه مطلب 10 دسامبر , 2018
رای وحدت رویه  22 دیوان عدالت اداری در خصوص اخراج کارگر رای وحدت رویه  22 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/542 موضوع شکایت آقای اصلان کشاورز شاهباز به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته فسخ رأی هیأت وبرگشت به کارطی دادنامه [...]
ادامه مطلب 9 دسامبر , 2018
استعفاء کارگر در قانون کار  |  ا نحلال ارادی قرارداد کار استعفا کارگر پایان دادن به قراداد کار نامیده می شود.در بند واو ماده 21 قانون کار استعفاء به عنوان یکی از طرق اتمام قراداد کار ذکر شده و در تبصره همان ماده  قانونگذار تشریفاتی را برای استعفاء پیش بینی نموده است.همچنین در تبصره ماده [...]
ادامه مطلب 7 دسامبر , 2018
اخراج کارگر،اخراج کارمند اخراج کارگر یا کارمند یکی از بحث بر انگیز ترین بخشهای روابط کار بوده و هست. کارفرمایان بعد از مشاجره یا عدم رضایت از کارگر، حال به هر دلیلی ابتدا سراغ قطع رابطه خود با کارگر می روند. در هنگام نگارش قرارداد کار نیز کارفرما بیشتر بر شرایط اخراج کارگر  تاکید می [...]
ادامه مطلب 25 نوامبر , 2018
question