حقوق بیمه بیکاری تامین اجتماعی((مقرری بیمه بیکاری))چقدر است؟؟

حقوق بیمه بیکاری تامین اجتماعی یا مقرری بیمه بیکاری چقدر است؟؟

حقوق بیمه بیکاری تامین اجتماعی یا به عبارتی مقرری بیمه بیکاری که به صورت وجه نقد به کارگران بیمه تامین اجتماعی پرداخت می گردد و میزان آن بر مبناء دستمزد دریافتی است که بر مبناء آن حق بیه تامین اجتماعی پرداخت شده است.

چه کارگرانی بیمه بیکاری دریافت می کنند؟؟

این بیمه مختص کارگرانی است که تحت پوش بیمه تامین اجتماعی هستند.

مبناء محاسبه مقرری بیمه بیکاری

مقرری بیمه بیکاری بر اساس دستمزدی است که به سازمان تامین اجتماعی اعلام شده و بر اساس ان حق بیمه پرداخت شده است.

مقرری بیمه بیکاری چگونه محاسبه میگردد؟

میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ٥٥درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌شده است که بر اساس تعداد افراد تحت تکفل تا ٤ نفر و هر نفر ١٠ درصد قابل افزایش است، مشروط بر آنکه از حداقل دستمزد همان سال که توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود کمتر نباشد و از ٨٠ درصد حقوق بیمه‌شده نیز بیشتر نباشد.

ماده 7 – مدت پرداخت مقرري ايام بيكاران و ميزان آن بشرح زير ميباشد :
الف – مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري براي بيمه شدگان متأهل 2 سال و مجرد يكسال خواهد بود كه در صورت اشتغال مجدد مقرري بيمه بيكاري قطع ميگردد و در صورت تكرار بيكاري غير ارادي به تأييد وزارت كار و امور اجتماعي مجدداً مقرري بيمه بيكاري برقرار خواهد شد .
ب – مقرري ايام بيكاري از روز اول بيكاري به ميزان حداقل حقوقي كه از طرف شورايعالي كار تعيين شده است پرداخت ميگردد . به مقرري افراد متأهل تا چهار نفر از عائله تحت تكفل به نسبت هر يك از افراد به ميزان 20 درصد حداقل دستمزد تعيين شده براي افراد مجرد به مقرري افزوده خواهد شد .

تبصره 1 – عائله تحت تكلف موضوع اين ماده همان افرادي هستند كه در ماده 58 قانون تأمين اجتماعي مشخص شده اند .

تبصره 2 – بيمه شده بيكار و افراد تحت تكفل ، در مدت دريافت مقرري ايام بيكاري بطور رايگان از خدمات درماني موضوع بند الف و بند ب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي استفاده خواهند كرد .

تبصره 3 – مقرري ايام بيكاري مانند ساير مستمريهاي تأمين اجتماعي از پرداخت هر گونه ماليات معاف خواهد بود .

8
امتیاز :
بدون رای!
profile avatar
هاشم فراهانی هاشم فراهانی وکیل پایه یک دادگستری مدیر سایت کارلا-مشاور قانون کار و تامین اجتماعی
همراه ما باشید در کانال تلگرام کارلا،یارکارگر و کارفرما کانال تلگرام

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

question