بیمه کارگر(بیمه اجباری):هر آنچه که در مورد بیمه اجباری کارگر باید بدانیم

بیمه کارگر

بیمه کارگر:هر آنچه باید از بیمه کارگران تامین اجتماعی بدانید

بیمه کارگر امروزه یکی از دغده های کارفرمایای و کارگران است.در این مقاله سعی کردیم در خصوص بیمه کارگران تامین اجتماعی صحیت کنیم.

سعی شد به سواات  احتمالی کارگران و کارفرمان در خصوص بیمه اجباری و ماده 148 قانون کار پاسخ بدهیم

بیمه کارگران تامین اجتماعی اجباری است یا اختیاری؟

بیمه کارگر:مطابق ماده 148 قانون کار وبند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است کارگر را بیمه نماید.

در ماده 148 قانون کار این تکلیف را بر  عهد کارفرما قرار داده است تا کارگر خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید.در نتیجه این تکلیف است و کارفرما حتی در صورت رضایت کارگر نیز،مکلف است کارگران خود را بیمه نماید.

قانون گذار ماده چهار قانون تامین اجتماعی مشمولین این قانون را ذکر نموده است.

در بند الف این ماده به وضوح ذکر شده است که افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند مشمول قانون تامین اجتماعی هستند.

البته رابطه کاگر و کارفمای تابع قانون کار است و برای اینکه معیین گردد چه افردی مشمول این قاون می شوند.باید به مواد 2و3 قاون کار مراجعه کرد.

ماده 3 – كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند . مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است .

مشمولین این قانون عبارتند از:

الف – افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.

ب – صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

ج – دریافت‌کنندگان مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.

تبصره ۱- مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی ازانحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره‌مند می‌باشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهادوزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول‌این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره ۳- تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده ۲۸ این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می‌رسد.

تبصره ۴- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بودمؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت‌مربوط به سازمان نامبرده بپردازند.

میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات‌درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عینا” به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی وفوت پیش‌بینی شده‌است.

تبصره 5 ـ در مواردي كه كارفرمايان موضوع بند(4) ماده (2) قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 3/4/1354 اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي‌توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولين قانون مذكور قرار گيرند. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق‌خدمت و پرداخت حق بيمه‌هاي معوقه بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان مصوب 87)

ترفند های فرار از بیمه کارگر- 10 روش بیمه نکردن کارگران تامین اجتماعی

آیا می شود کارگر را بیمه نکرد؟؟

مطابق آنچه در بالا شرح داده شد کارگر را باید بیمه نمود و بیمه کار نوعی تکلیف است که مطابق قوانین بالا بر عهده کارفرما گذاشته شده است.لذا نه ترفندی وجود دارد ،نه روشی تا از این تکلیف شانه خالی کرد.و به عنوان یک کیل توصیه می کنم به هیچ وجه از بیمه تامین اجتماعی فرار نکنید.

مجازات بیمه نکردن کارگر چیست؟

اگر به توصیه بالا عمل نکردید و از بیمه نکودن کارگران خود فرار نمودید بدانید مشکلات و دردسر های سنگینی در انتظار شماست و هر آنچه به عنوان فرار از بیمه و نپرداختن حق بیمه پسنداز نموده اید ممکن است به یکباره به باد هوا برود.

متن قوانین خود گویای مسئله هستند.ماده 148 قانون کار،183 و 184

ماده 148 کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند

ماده 183 کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (148) این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند ، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد .

ماده 184 در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد .

16
امتیاز :
بدون رای!
profile avatar
هاشم فراهانی هاشم فراهانی وکیل پایه یک دادگستری مدیر سایت کارلا-مشاور قانون کار و تامین اجتماعی
همراه ما باشید در کانال تلگرام کارلا،یارکارگر و کارفرما کانال تلگرام

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

question