آرشیو دسته: تعلیق قراردادکار

 تعليق قرارداد کار تعلیق قرارداد کار مبحث دوم ماده 14(تعریف تعلیق قراردادکار)- چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتاً متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق درمي ‌آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول بر مي‌ گردد. تبصره - [...]
ادامه مطلب 24 ژانویه , 2019
question