آرشیو دسته: مرخصی استعلاجی

مرخصی استعلاجی مرخصی استعلاجی با مرخصی استحقاقی متفاووت است. در خصوص میزان و مقدار مرخصی استحقاقی می توانید به این مطلب مراجعه نمایید.در این مطلب صرفاٌ در خصوص مرخصی استعلاجی کارگرانی که مشمول قانون کار می شوند صحبت خواهیم کرد. مرخصی استعلاجی چیست؟؟ همانطور که قبلاً در اینجا در خصوص الزام کارفرمایان به بیمه نمودن [...]
ادامه مطلب 17 فوریه , 2019
مرخصی کارگر داری انواع مختلفی است و هرکدام داری مقررات خاص خود است.قانونگذار در مبحث سوم از فصل سوم قانون کار را به شرایط وتعریف انواع مرخصی پرداخته است.در این مقاله انواع  مرخصی را تعیرف خواهیم نمود و میزان آن را هم معیین خواهیم کرد. انواع مرخصی مرخصی استحقاقی64 قانون کار مرخصی حج ماده 67 [...]
ادامه مطلب 14 فوریه , 2019
question