آرشیو دسته: رای وحدت رویه

در صورت عدم تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا فقدان نملنده کارگران در کارگاه،اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار الزامی است مقدمه: الف- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2761 موضوع شکایت آقای گداعلی فربه قاضیانی به طرفیت اداره کار گیلان به خواسته [...]
ادامه مطلب 10 دسامبر , 2018
رای وحدت رویه  22 دیوان عدالت اداری در خصوص اخراج کارگر رای وحدت رویه  22 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/542 موضوع شکایت آقای اصلان کشاورز شاهباز به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته فسخ رأی هیأت وبرگشت به کارطی دادنامه [...]
ادامه مطلب 9 دسامبر , 2018
question