رای وحدت رویه 22 دیوان | اخراج کارگر رای دیوان

رای وحدت رویه  22 دیوان عدالت اداری در خصوص اخراج کارگر

رای وحدت رویه  22 دیوان عدالت اداری

مقدمه:
الف) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/542 موضوع شکایت آقای اصلان کشاورز شاهباز به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته فسخ رأی هیأت وبرگشت به کارطی دادنامه شماره 772 – 8/12/71 چنین رأی صادر نموده است، خوانده پاسخ داده که براساس اعتراض کارگر مزبور به رأی هیأت تشخیص هیأت حل اختلاف در25/9/71 تشکیل ودلایل کارفرما مبنی بر حضور مؤثر شاکی دراغتشاشات کارخانه وی را مشمول ماده 27 قانون کاردانسته شعبه با توجه به این‌که دلیل ومدرکی که مؤثر درنقض رأی باشد دردادخواست مطرح نشده، وجهی برای نقض رأی مشاهده نمی‌نماید، لذا رأی به رد دادخواست ودعوی صادر و اعلام می‌شود.

ب) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/817 و 71/917 و 71/988 موضوع شکایت آقای داودوحدت فر و علی مرتضایی وعزت اله صفا خلفی به طرفیت هیأت حل اختلاف وتشخیص اداره کل کارواموراجتماعی قزوین به خواسته اعتراض به آراء صادره از هیأت تشخیص وحل اختلاف درخصوص تأیید اخراج شکات از شرکت کارتن پارس طی دادنامه شماره 73و72و71 مورخ 25/2/72 چنین رأی صادر نموده است، چون برابر مفاد ماده 27 قانون کار درفرض قصور کارگر درانجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه پس از تذکر ات کتبی درصورتی کارفرما حق اخراج کارگر را داشته، که نظر مثبت شورای اسلامی کار را تحصیل نماید و چون این تشریفات قانونی درخصوص اخراج کارگران شاکی رعایت نگردیده، و در مقابل شورای اسلامی کارشرکت به شرح نامه شماره 038/ش – 16/9/71 خطاب به دیوان عدالت اداری صراحتاً مخالفت خودرا با اخراج آنان اعلام نموده است و بدین ترتیب تأیید اخراج کارگران توسط آراء هیأت‌های تشخیص وحل اختلاف هرچند که مستند به نظر کمیسیون امنیت کارگری بوده باشد موافق با قانون حاکم برمورد نبوده بهمین جهت حکم به فسخ رأی مورخ 28/8/71 هیأت حل اختلاف صادر در این خصوص که درتأیید رأی هیأت تشخیص مورخ 9/8/71 مبنی براحراز قصور کارگران شاکی صادر گردیده به‌علت عدم انطباق آن با مقررات قانونی مورد استناد وحاکم برقضیه صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رای وحدت رویه 22 دیوان عدالت اداری (رای هیات عمومی):
با عنایت براینکه فسخ قرارداد کارگر از ناحیه کارفرما درفرض انطباق مورد برماده 27 قانون کار، مقید به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار می‌باشد و در مورد کارگران اخراجی موضوع دادنامه‌های متعارض، نظر شورای اسلامی کار مربوطه منتفی بوده است، بنابراین دادنامه‌های صادره ازشعبه بیستم که براین اساس صادرگردیده وموضوع اخراج کارگران را که مورد تأیید مراجع حل اختلاف اداره کارقرارگرفته مخالف قانون تشخیص داده و آراء مزبور را فسخ نموده است، ‌موافق اصول وموازین قانونی حاکم برمورد تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اسماعیل فردوسی‌پور
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

6
امتیاز :
بدون رای!
profile avatar
هاشم فراهانی هاشم فراهانی وکیل پایه یک دادگستری مدیر سایت کارلا-مشاور قانون کار و تامین اجتماعی
همراه ما باشید در کانال تلگرام کارلا،یارکارگر و کارفرما کانال تلگرام

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

question