اخراج کارگر از نگاه قانون کار | آنچه کارفرمایان باید بدانند

اخراج کارگر،اخراج کارمند

اخراج کارگر یا کارمند یکی از بحث بر انگیز ترین بخشهای روابط کار بوده و هست.
کارفرمایان بعد از مشاجره یا عدم رضایت از کارگر، حال به هر دلیلی ابتدا سراغ قطع رابطه خود با کارگر می روند.

در هنگام نگارش قرارداد کار نیز کارفرما بیشتر بر شرایط اخراج کارگر  تاکید می کند و سعی در تسهیل قطع رابطه به تشخیص خود با کارگر دارد.
از منظر کارگر نیز اخراج همیشه موجب ترس وی شده است و نگران است که در صورت مخالفت با کارفرما یا عدم انجام کارهای غیر مربوط به کار، شغل خود را از دست بدهد.
چرا که بر این باور است ،کارفرما در هر شرایطی می تواند وی را اخراج کند.


اطلاع از شرایط اخراج و اینکه در چه شرایطی کارگر را می توان اخراج نمود، می تواند موجب توسعه عدالت در روابط کار شود.
از طرفی عدم توجه کارفرما به شرایط و ضوابط اخراج می تواند زمینه ساز دردسرهای زیادی برای کارفرما شود.
با توجه به تجربه وکالت در مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار توصیه می می گردد کارفرمایان و کارگران مطالب زیر را به دقت مطالعه نمایند ، تا در صورت شرایط مشابه توانایی دفاع از حق خود را در مراجع  موضوع ماده 158 قانون کار (هیات حل اختلاف و تشخیص)داشته باشند.

دلایل اخراج کارگر

سابقاً در قانون کار برای کارفرما این حق وجود داشت تا هر زمان که می خواهد  تنها با اخطار کتبی 15 روز قبل ،کارگر را اخراج نماید.بعد از اصلاحات انجام شده در قانون فعلی اختبارات کارفرما برای اخراج کارگر بسیار محدود شد. قانون کار از کارگری که بدون دلیل موجه اخراج شده باشد حمایت می کند و در صورت تمایل کارگر ، وی را به محل کار خود باز می گرداند و از لحظه اخراج تا صدور رای نیز دستمزد وی را از کارفرما مطالبه می نماید.

از قانون کار

ماده 165 – در صورتيكه هيأت حل اختلاف ، اخراج كارگر را غير موجه تشخيص داد ، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي كند و در غير اينصورت ( موجه بودن اخراج ) كارگر ، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود .

تبصره – چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد ، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 45 روزمزد و حقوق به وي بپردازد

دلایل موجه اخراج کارگر

تا اینجا به اهمیت موجه بودن اخراج پی بردیم حال مطابق مواد قانون کار دلایل موجه را توضیح خواهیم داد.

الف-قصور کارگر در انجام وظایف محوله

مطابق ماده 27 قانون کار یکی از دلایل  اخراج موجه کارگر قصور کارگر در انجام وظایف محوله است.قصور واژه ای است کلی که هر کس می تواند تفسیر خود  را داشته باشد.به همین دلیل مطابق آیین نامه تبصره 2 ماده 27 قانون کار تنها قصوری می تواند دلیل موجه باشد که هماهنگ با آیین نامه مذکور باشد.
لذا در صورتی که قصور کارگر مطابق آیین نامه تبصره 2ماده 27 باشد،اخراج کارگر قانونی و موجه است.

ب- اخراج کارگر توسط کمیته انضباطی کار

در صورتی که کارگر آیین نامه انضباطی کار را نقض نماید و کارفرما به کارگر به صورت کتبی اخطار  بدهد و کارگر به این اخطار بدون توجه باشد،موضوع در کمیته انضباطی کارگاه طرح و بعد از رسیدگی کمیته مزبور می تواند کارگر را اخراج نماید.

تشریفات اخراج کارگر

برای اینکه بتوان کارگری رابه دلیل قصور در انجام وظایف محوله یا نقض مکرر آیین نامه انضباطی اخراج نمود نیاز به انجام تشریفاتی است.

1- کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار

در ادامه ماده 27 قانون کار ذکر شذه است می بایستی تصمیم بر اخراج به تایید شورای اسلامی کار یا انجمن های صنفی کار برسد. در صورت عدم تشکیل این نهادها می بایستی حکم اخراج به تصویب هیات تشخیص اداره کار برسد.

ماده 27 قانون کار

ماده 27 – هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان « حق سنوات » به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد .
در واحدهائي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است و در هر مورد از موارد ياد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هيأت تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيأت حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد . در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف ، قرارداد كار به حالت تعليق درمي آيد .

تبصره 1 – كارگاههائي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هيأت تشخيص ( موضوع ماده 158 اين قانون ) در فسخ قرارداد كار الزامي است .

تبصره 2 -(اصلاحي 08/04/1390) موارد قصور و دستورالعمل ها و آئيننامه هاي انضباطي كارگاهها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير تعـاون ، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد .

2-پرداخت سنوات

به موجب  انتهای ماده 27 قاون کار کارفرما موظف است در صورت اخراج علاوه بر پرداخت حقوق معوق به کارگر می بایستی به نسبت هر سال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان « حق سنوات » به وي پرداخت نماید.

لذا در صورت عدم رعایت تشریفات ماده 27 کارگر به صورت قاننی اخراج نده یا به اصطلاح اخراج کارگر غیر موجه طلقی خواهد شد و در صورت شکایت کارگر ممکن است به موجب ماده 165 قانون کار هیات تشخیص حکم به بازگت به کار به همراه پرداخت دستمزد ایام تعلیق بدهد.

در این خصوص مراجعه کنید به دادنامه شماره 149 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نحوه اجرای آئین نامه انضباط کار در کارگاههای مشمول قانون کار

لینک های مفید

21
امتیاز :
اخراج کارگر از نگاه قانون کار | آنچه کارفرمایان باید بدانند
1 از 1 رای
profile avatar
هاشم فراهانی هاشم فراهانی وکیل پایه یک دادگستری مدیر سایت کارلا-مشاور قانون کار و تامین اجتماعی
همراه ما باشید در کانال تلگرام کارلا،یارکارگر و کارفرما کانال تلگرام

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد

question