آرشیو برچسب: اخراج کارگر رسمی

رای وحدت رویه  22 دیوان عدالت اداری در خصوص اخراج کارگر رای وحدت رویه  22 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/542 موضوع شکایت آقای اصلان کشاورز شاهباز به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته فسخ رأی هیأت وبرگشت به کارطی دادنامه [...]
ادامه مطلب 9 دسامبر , 2018
اخراج کارگر،اخراج کارمند اخراج کارگر یا کارمند یکی از بحث بر انگیز ترین بخشهای روابط کار بوده و هست. کارفرمایان بعد از مشاجره یا عدم رضایت از کارگر، حال به هر دلیلی ابتدا سراغ قطع رابطه خود با کارگر می روند. در هنگام نگارش قرارداد کار نیز کارفرما بیشتر بر شرایط اخراج کارگر  تاکید می [...]
ادامه مطلب 25 نوامبر , 2018
question