آرشیو برچسب: اخراج کارگر

در صورت عدم تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا فقدان نملنده کارگران در کارگاه،اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار الزامی است مقدمه: الف- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2761 موضوع شکایت آقای گداعلی فربه قاضیانی به طرفیت اداره کار گیلان به خواسته [...]
ادامه مطلب 10 دسامبر , 2018
اخراج کارگر،اخراج کارمند اخراج کارگر یا کارمند یکی از بحث بر انگیز ترین بخشهای روابط کار بوده و هست. کارفرمایان بعد از مشاجره یا عدم رضایت از کارگر، حال به هر دلیلی ابتدا سراغ قطع رابطه خود با کارگر می روند. در هنگام نگارش قرارداد کار نیز کارفرما بیشتر بر شرایط اخراج کارگر  تاکید می [...]
ادامه مطلب 25 نوامبر , 2018
question