آرشیو برچسب: بیمه_بیکاری

بیمه_بیکاری مشمول کارگرانی است که مشمول قانون کار باشند .در واقع کارگرانی که در بخش خصوص فعالیت می نمایند یا در ارگان های دولتی با مجوز قانون خدمات کشوری استخدام شده اند. بیمه بیکاری به آن دسته از افرادی تعلق می گیرید که به موجب بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری حد اقل 6 [...]
ادامه مطلب 19 آگوست , 2018
question