آرشیو برچسب: قانون استعفا کارگران

استعفاء کارگر در قانون کار  |  ا نحلال ارادی قرارداد کار استعفا کارگر پایان دادن به قراداد کار نامیده می شود.در بند واو ماده 21 قانون کار استعفاء به عنوان یکی از طرق اتمام قراداد کار ذکر شده و در تبصره همان ماده  قانونگذار تشریفاتی را برای استعفاء پیش بینی نموده است.همچنین در تبصره ماده [...]
ادامه مطلب 7 دسامبر , 2018
question