آرشیو برچسب: مرخصی کارگر طبق اداره کار

مرخصی کارگر داری انواع مختلفی است و هرکدام داری مقررات خاص خود است.قانونگذار در مبحث سوم از فصل سوم قانون کار را به شرایط وتعریف انواع مرخصی پرداخته است.در این مقاله انواع  مرخصی را تعیرف خواهیم نمود و میزان آن را هم معیین خواهیم کرد. انواع مرخصی مرخصی استحقاقی64 قانون کار مرخصی حج ماده 67 [...]
ادامه مطلب 14 فوریه , 2019
question